Mô tả sản phẩm

BEx có thể được cấu hình để tạo ra bộ đèn trạng thái thích hợp cho các ứng dụng trên bờ và ngoài khơi.

Được gắn trên đế bằng thép không gỉ, E2S có thể cung cấp tới 5 tùy chọn Hộp Exe Junction Box để dễ dàng lắp đặt hơn. Đèn trạng thái sử dụng giải pháp LED công suất cao tạo ra ánh sáng tốt và tuổi thọ cao, điều này rất quan trọng để hoạt động liên tục. Cảnh báo thường sử dụng công nghệ xenon strobe có sẵn trong các đầu ra 5, 10, 15 và 21J (đến 485 Cd) và cảnh báo có hiệu quả trong mọi điều kiện.

Plated assembly components

Part Code:

Approval:

Classification:

BExBG05D
5 Joule
Xenon Beacon

ATEX/IECEx
GOST-R

I 2G Ex d IIC T4 Ta. -50°C to +70°C
II 2G Ex d IIC T5 Ta. -50°C to +55°C
II 2G Ex d IIC T6 Ta. -50°C to +40°C
II 2D Ex tD A21 IP67 T115°C 
based on max. Ta. 70°C
1ExdIICT4 Ta. -50° to +55°C
DIP A21 Ta T4

BExBG10D/15D
10/15 Joule
Xenon Beacon

ATEX/IECExGOST-R

II 2G Ex d IIC T4 Ta. -50°C to +70°C
II 2G Ex d IIC T5 Ta. -50°C to +40°C
II 2D Ex tD A21 IP67 T125°C
based on max. Ta. 70°C
1ExdIICT4 Ta. -50° to +55°C 
DIP A21 Ta T4

BExBG21D
21 Joule
Xenon Beacon

ATEX/IECExGOST-R

II 2G Ex d IIC T3 Ta. -50°C to +70°C
II 2G Ex d IIC T4 Ta. -50°C to +55°C
II 2D Ex tD A21 IP67 T200°C
based on max. Ta. 70ºC
1ExdIICT4 Ta. -50° to +55°C
DIP A21 Ta T4

BExBGL2
L.E.D Array
Beacon

ATEX/IECEx
GOST-R

II 2G Ex d IIC T6 Gb Ta. -50°C to +60°C
II 2G Ex d IIC T5 Gb Ta. -50°C to +70°C
II 2D Ex tb IIIC T60°C Db Ta. -50°C to +40°C
II 2D Ex tb IIIC T75°C Db Ta. -50°C to +55°C
II 2D Ex tb IIIC T90°C Db Ta. -50°C to +70°C
1ExdIICT5 Ta. -50° to +55°C 
1ExdIICT4 Ta. -50° to +40°C 
DIP A21 Ta T4

BExS110D
110dB(A) 
Alarm Sounder

ATEX/IECEx

GOST-R

II 2G Ex d IIB T4 Ta. -50° to +70°C
II 2G Ex d IIC T4 Ta. -50° to +55°C
1ExdIICT4 Ta. -50° to +55°C

BExS120D
117dB(A)
Alarm Sounder

ATEX/IECEx

GOST-R

II 2G Ex d IIB T4 Ta. -50° to +70°C
II 2G Ex d IIC T4 Ta. -50° to +55°C
1ExdIICT4 Ta. -50° to +55°C

Please contact the E2S sales department with your specific requirements.

LIST CODE MỘT SỐ THIẾT BỊ E2S

BJCD40W230VCL

Halogen Bulb JCD 40W 220-250v

STC Vietnam

E2S Vietnam

BR10125B

Bulb 10/12/5/B 5W 12vdc

STC Vietnam

E2S Vietnam

BR101305B

Bulb 10/130/5/B 5W 110/130vac

STC Vietnam

E2S Vietnam

BR102305B

Bulb 10/230/5/B 5W 230vac

STC Vietnam

E2S Vietnam

BR10245B

Bulb 10/24/5/B 5W 24vdc

STC Vietnam

E2S Vietnam

BR10485B

Bulb 10/48/5/B 5W 48vdc

STC Vietnam

E2S Vietnam

BR11710301C

B300 90° wall bracket

STC Vietnam

E2S Vietnam

MB-B350T-M

Mounting brkt B350TSB/TLA

STC Vietnam

E2S Vietnam

MB-B350T-S

Mounting brkt B350TSB/TLA

STC Vietnam

E2S Vietnam

MB-B450T-M

Mounting brkt B450TSB/TDB/TLA

STC Vietnam

E2S Vietnam

MB-B450T-S

Mounting brkt B450TSB/TDB/TLA

STC Vietnam

E2S Vietnam

B300SND030G

B300SND 12-30V dc/ac - Grey

STC Vietnam

E2S Vietnam

B300SND230G

B300SND 40-260V dc/ac - Grey

STC Vietnam

E2S Vietnam

B400SND030G

B400SND 10-30V dc/24V ac- Grey

STC Vietnam

E2S Vietnam

B400SND230G

B400SND 40-260V dc/ac - Grey

STC Vietnam

E2S Vietnam

H100T030G

H100T 12-30V dc/ac

STC Vietnam

E2S Vietnam

H100T230G

H100T 40-260V dc/ac

STC Vietnam

E2S Vietnam

H100B030G

H100B 12-30V dc/ac

STC Vietnam

E2S Vietnam

H100B230G

H100B 40-260V dc/ac

STC Vietnam

E2S Vietnam

H110T030G

H110T 10-30V dc (24V ac+/-10%)

STC Vietnam

E2S Vietnam

H110T230G

H110T 40-260V dc/ac

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D12VA

22mm Pilot 12V dc/ac Amber

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D12VB

22mm Pilot 12V dc/ac Blue

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D12VG

22mm Pilot 12V dc/ac Green

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D12VR

22mm Pilot 12V dc/ac Red

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D12VW

22mm Pilot 12V dc/ac White

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D130VA

22mm Pilot 130V dc/ac Amber

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D130VB

22mm Pilot 130V dc/ac Blue

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D130VG

22mm Pilot 130V dc/ac Green

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D130VR

22mm Pilot 130V dc/ac Red

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D130VW

22mm Pilot 130V dc/ac White

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D230VA

22mm Pilot 230V ac Amber

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D230VB

22mm Pilot 230V ac Blue

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D230VG

22mm Pilot 230V ac Green

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D230VR

22mm Pilot 230V ac Red

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D230VW

22mm Pilot 230V ac White

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D24VA

22mm Pilot 24V dc/ac Amber

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D24VB

22mm Pilot 24V dc/ac Blue

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D24VG

22mm Pilot 24V dc/ac Green

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D24VR

22mm Pilot 24V dc/ac Red

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D24VW

22mm Pilot 24V dc/ac White

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D48VA

22mm Pilot 48V dc/ac Amber

STC Vietnam

E2S Vietnam

E2S22D48VB

22mm Pilot 48V dc/ac Blue

STC Vietnam

E2S Vietnam