cam-bien-tiem-can-bes-516-326-g-e5-c-s4-balluff-viet-nam.png

Cảm biến tiệm cận (còn được gọi là “Công tắc tiệm cận” hoặc đơn giản là “PROX” tên tiếng anh là Proximity Sensors ) phản ứng khi có vật ở gần cảm biến. Trong hầu hết các trường hợp, khoảng cách này chỉ là vài mm.
Vận hành đáng tin cậy ngay cả trong môi trường khắc nghiệt (ví dụ: môi trường ngoài trời hoặc môi trường dầu mỡ)mm. Cảm biến tiệm cận thường phát hiện vị trí cuối của chi tiết máy và tín hiệu đầu ra của cảm biến khởi động một chức năng khác của máy.

Cảm biến tiệm cận

Các lợi ích chính của cảm biến tiệm cận công nghiệp là:

  •    Vận hành/cài đặt đơn giản và dễ dàng
  •   Mức giá hấp dẫn (ví dụ: rẻ hơn Cảm biến quang điện)

Ngày nay, cảm biến tiệm cận có mặt trong nhiều loại hình công nghiệp và ứng dụng. Một số ví dụ:

  •     Công nghiệp máy công cụ
  •    Công nghiệp chế biến thực phẩm
  •    Xe đa dụng (ví dụ: xe tải, máy nông nghiệp)
  •    Máy rửa xe

Phân loại Cảm biến Tiệm cận
Có 2 loại cảm biến tiệm cận công nghiệp chính là:

  • Cảm biến tiệm cận cảm ứng phát hiện các vật bằng cách tạo ra trường điện từ. Dĩ nhiên, thiết bị chỉ phát hiện được vật kim loại.
  • Cảm biến tiệm cận điện dung phát hiện các vật bằng cách tạo ra trường điện dung tĩnh điện. Do đó, thiết bị này có thể phát hiện mọi loại vật.

Chúng tôi cung cấp tất cả các mã hàng từ Balluff. Xin hãy liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

BTL7-E500-M0533-K-SR32

BTL7-E500-M0533-K-SR32

BES00M4

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES01P2

BSP002R

BTL06WY

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL0174

BOS 18KF-PA-1QD-C-02

BTL0023

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL001W

BTL0027

BTL0027

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL0036

BES 516-383-S49-C

BTL5- E10-M0150-P-S32

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES M12MI-NSC40B-BV02

BES M12MI-PSC40B-BV02/BR

BES 516-325-S4-C

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL5-Q1601-M0230-Z-S140

BGL 30A-001-S49

BES00A1

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL5-E10-M0700-P-S32

Code BES 516-343-E4-C-03

BOS01UM

Balluff VietNam, Stc VietNam

BHS B135V-PSD25-S04-003

BES 517-132-P3-H

BGL 80A-003-S49

Balluff VietNam, Stc VietNam

BGL 30A-003-S49

bks-s33m-05

BES01H2

Balluff VietNam, Stc VietNam

BOH DR-G02-001-01-S49F ( BOH0003 )

BTL5 0125-BHKP

BTL5 0075-BHKP

Balluff VietNam, Stc VietNam

BAV MA-OD-00001-01

BKS-S-33M-05

BAM00A5

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL04EA

BTL04EA

BAW002K

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES M18MI-PSC80B-S04K

BNS 819-B02-D10-46-11 BNS01P9

BKS-S32M-00

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL5-P-5500-2

BTL7-E501-M1500-PS32

BAE PS-XA-1W-24-009-051

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL5-S117B-M2800-P-S32

BTL5-P-5500-2

 BHS002H

Balluff VietNam, Stc VietNam

BCC M323-0000-10-004-PX43T2-020

BHS002H BES 516-300-S2

BES01U0

Balluff VietNam, Stc VietNam

code :BES 517-132-M5-H

BES M08MI-PSC40B-S49G

BNS819-B03-L12-61-12-10

Balluff VietNam, Stc VietNam

BCS008M

BCC032F

BTL7-E100-M0150-B-KA05

Balluff VietNam, Stc VietNam

Model: BTL7-E100-M0150-B-KA05

BES516-3005-E4-C-PU-05

BES516-324-E4-C-05

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES0206

model: BES516-324-E4-C-S-4-9704

BES 516-324-E4-C-S4-9704

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES 516-300-S342-S4-N

BES 517-132-M5-H

BES516-324-E4-C-S-4-9704

Balluff VietNam, Stc VietNam

BCS D30B4M3-PPC20C-EP02

BES M12MG1-PSC60B-S04G

 BES01H6 (BES 516-356-S4-C)

Balluff VietNam, Stc VietNam

BNS 813-X503-FE

 BMF0029 (BMF 21K-PS-C-2-S49)

BIW-A-310-M0750-P1-S115-PTC

Balluff VietNam, Stc VietNam

BAW0019

PSC80B-S04K

BSP000H + BCC0330

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES0058

BES 515-362-S4C

C04AEL00VY050M

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES 516-300-S295/1.025"-S4

BCS M18KM3-PSC80G-S04G

BES 516-300- S249-S4-D

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES0700

BTL7-AH100-M1800-B-S115

BTL7-AH100-M0600-B-S115

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL5-T110-M0700-B-SA272-S103

BNS 813-D06-R12-100-22-06

BES 516-369-G-SA2-S49-00,05

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL5-T110-M0075-B-SA272-S103

BGL 50A-001-S49

BES 516-383-s-49-c

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL5-E10-M010-K-SA259-K15

BKS-S138-PU-03

BFS 26K-PS-L01-S115

Balluff VietNam, Stc VietNam

BCS M18KM3

BCC02M9

BOS-15K-S-C50-02

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES M08MG-UOC20B-BV03 BES03HH

BOD0011

BSP B020-FV004-A06A1A-S4

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES M12MD-PSC40B-BP02-003

BFS 001 BFS26K-PS-L01-S115

BFS001 BFS26K-PS-L01-S115

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL5-E10-M0100-K-SA259-K15

BES00P9

bes m12mi psc40b s04g

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES0068

BES M18M1-NSC50B-S04K

BES00RC

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES 516-300-240-D-PU-03

BHS001L

BTL5-S171B-M0250-H-KA05

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL0HZA

BTL1W8N

BOS0046

Balluff VietNam, Stc VietNam

BOS 18M-PS-1HA-E5-C-S4

BCC M425-0000-1A-034-PX0534-050

BGL 30A-012-S49

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES0064-BESM12M1-PSC40B-BV02 153665

Model: BTL7-AH100-M2000-B-S115

BTL7-AH100-M2000-B-S115

Balluff VietNam, Stc VietNam

BAW M18ME-ICC50B-BP03

BES M12MD-POC40B-BP02-003

BAW R03KC-UAE40B-BP03

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES 516-326-E4-C-03

BES 516-327-S4-C

BGL 20A-001-S49

Balluff VietNam, Stc VietNam

BOS00W0

BTL2-E27-0295-S-SA176-KA15

BES M12MI-PSC20B-S04G

Balluff VietNam, Stc VietNam

BUS0040

BOS008A

BES 517-3035-M1-Y

Balluff VietNam, Stc VietNam

BGL000R (BGL 20A-001-S49)

BAV M18ME-UAC50B-S04G

BOS00W0

Balluff VietNam, Stc VietNam

BOS009Y

BMF005J

BES M08EH-NSC40F-S04G

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES R04KC-NSC15B-EV05

BES0178 (BES 516-131-S4-C

BES M30MI-POC10B-S04K

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES M30MM-POC30F-S04K

BES 516-538-S 4-H

BCC02N6

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES516-131-S4-C

BES516-538-S4-H

BES M30MM-NSC30F-BV02

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES 516-131-S4-C

M08MG GSC20B-BV02

BSI R11A0-XXR-CXP360-S75G (P/N: BSI0003)

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES M08MH1-NSC30B-S49G

BES 516 - 325 - E5 - C - S4

128624 243CN

Balluff VietNam, Stc VietNam

07M-PS-C-2-KPU-02

BES-516-383-S4-C

BES 516-300-S262-S4-D

Balluff VietNam, Stc VietNam

BHS0032

BNS002M

BES M30MI-PSC10B-BV03

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL5-T110-M2050-P-S103

BES-M30MI-PSC-10B-BV03

BHS002H - BES 516-300-S240-D-PU-03

Balluff VietNam, Stc VietNam

BKS-S32M-05

BES 516-300-S249-S4-D

BLE 18M-PS-1P-E5-C-S4

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES 516-343-E4-C-03

BAE0002

BES 516-300-S295/1.025-S4

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES 516-300-S295/2.875-S4

BTL7-E570-M0075-B-NEX-S32

BTL5-E17-M0305-P-KA05

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL5-A11-M0400-P-S32

BTL5-P-5500-2

BTL5-E17-M1524-Z-KA05

Balluff VietNam, Stc VietNam

BMF 305K-R-US-L-3-03( BMF0064 )

BNS02AL

BES008M

Balluff VietNam, Stc VietNam

BFS 33M-GSI-F01-S75

BTL7-E170-M0280-B-S32

BMF 21-HW-10-E (BAM00KU)

Balluff VietNam, Stc VietNam

BMF0026 (BMF 21K-PS-C-2-PU-02)

BES 515-356-E4-C-03

BTL5-S175-M0175-B-KA05

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES 515-356-S4-C

BESQ40KFU-PAC30F-S04G

BES515-536-E4C

Balluff VietNam, Stc VietNam

BAE003E

BES0153, BES 516-133-MO-C-S4-00,2

Code: BES 515-536-E4C

Balluff VietNam, Stc VietNam

BNS 813-D04-D12-100-20-01

BUS000R

BES 515-536-E4C

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL5-A11-M0407-P-S32

BTL0324

BES 516-300-S135-D-PU-05

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL5-E10-M0150-P- S32

BUS_M18M1-XA-02-015-S92G

BOS00YT

Balluff VietNam, Stc VietNam

BAM00UK

BES 517-110

BOS 11K-PA-PR10-00,15-S4

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL7-E170-M0280-B-S32

BTL5-A11-MO175-P-SA167-S32

BES01MN

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES02WR

BOS- 11K- PA-PR10-00,15-S4

BOS-11K-PA-PR10-00 15-S4

Balluff VietNam, Stc VietNam

BE S M30MI- PSC 10B- S04K Order code: BES00A4

BES02M5

BAW M18MI-UAC50B-S04G

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL5-A11-M0130-P-S32

BTL5-S112B-M1550-B-KA05

BES-516-300-S135-D-P

Balluff VietNam, Stc VietNam

BCS004Z (BCS G34VVM2-PPM20C S04G)

BOS 18KF-PA-1QD-C-02

BES0082 BESM18MI-PSC50B-BV02

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES00J3

BOS 18KF-PA-1PD-C-02

BTL5-E10-M0225-P-S32

Balluff VietNam, Stc VietNam

BCS004H

BTL6-A110-M0300-A1-S115

BTL002L, BTL6-A110-M0300-A1-S115

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL002L BTL6-A110-M0300-A1-S115

BCS G34VVM2-PPM20C S04G ORDER CODE:BCS004Z

BES0064 BESM12MI-PSC40B-BV02

Balluff VietNam, Stc VietNam

M18MI-NSC50B-S04K

BES02WR

BES 516-3007-E4-C-S49-00,3

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES-516-114-SA1-05

BTL5E10M1600PS32

BCS00J0 (BCS D30O402-NOM15C-EP01,5-GS49-520)

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES 517-398-NO-C-03

BES-516-300-S240-D-PU-O3

BHS002H-BES 516-300-S240-D-PU-03

Balluff VietNam, Stc VietNam

BHS002H.BES 516-300-S240-D-PU-O3

BCC M425-0000-1A-008-PX0434-050

BTL5-S112-M0300-P-SA243-S32

Balluff VietNam, Stc VietNam

BSP B250-EV002-A02A0B-S4

BTL5-E17-M0100-P-S32

BES R05KB-PSC20B-S49A

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES516-369-G-SA10-S49-00,32 (BES0371 )

BTL5-F-2814-1S

BNS-819-B02-D12 -61-12-10CN

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL5F28141S

BES M18EL-PSH12E-SO4G

BES515-326-SA49-D-TF-05

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL-P-1010-4R

BTL5-S111B-M0150-H-KA05

BES 113-356-SA6-S4

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES004M (BES M12MG-PSC80F-BV02)

BOS014W ( BOS 18M-PA-RH22-S4)

BES M12MG-USC30B-BV05

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL5-P-5500-2

BES 516-300-S240-D-PU-O3

BES516-324-E4-C-PU-03

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL6-A110-M1500-A1-S115

BTL6-A500-M0100-PF-S115

BES516-324-E4-C-PU-03

Balluff VietNam, Stc VietNam

BESM330MI-PSC15B-S04K

BTL5-P-5500-2

BNS-819-B02-D08-40-13(BNS01NT)

Balluff VietNam, Stc VietNam

BNS 819-B02-D08-40-13-S80R

BES-M08MD-GNX10B-EV02-EEX BES02ZT

BES M08EE-PSC20B-S04G-003

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES01Y9

BES 516-324-S49-C

BES 516-300-S163-S4D

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES 516-212-E5-E S27

BCW0001

BES M08EE-PSC20B-S04G-003

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES 516-300-S135-S4-D123DE

BES M30EE1-NSC40F-S04G-S

BES M08EE-PSC20B-S04G-003

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES00HC BES516-3005-G-E4-C-S49-00,3

BCC M425-0000-1A-001-PX0334

BES M30MI-PSC10B-BV03

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES M12MI-PSC40B-S04G-M01

BES 516-300-S295/1.250"-S5

BES 516-300-S295 2.062-S4

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL09YJ BTL5-S173M1600-P-S32

BNI000T

BSP0020

Balluff VietNam, Stc VietNam

BGL 10A-001-S49

BES R04KC-NSC15B-EV05

BNS 813 - B02 - R12 61-A-20-01 BNS02FT

Balluff VietNam, Stc VietNam

BIS C-122-04/L

240VAC HD, 6A BNS 813 - B02 - R12 61-A-20-01 BNS02FT

BNS 813 - B02 - R12 61-A-20-01

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES0216

BOSO14W (BOS 18M-PA-RH22-S4)

BES004M  (BES M12MG-PSC80F-BV02)

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES M08MI-PSC15B-S49G

BES 516-300-S321-NEX-S4-D

BCS00J0

Balluff VietNam, Stc VietNam

BCS D30O402-NOM15C-EP01,5-GS49-520

BTL5-P1-M0300-P-S32

BES 516-300-S163-S4-D

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES 516-212-E4-E-03

BES M18MI-PSC80B-BV02

BTL5-E10-M0225-P-S32

Balluff VietNam, Stc VietNam

BNS026R(BNS 819-B02-D12-61-12-10)

BNS028J(BNS 819-B02-D12-61-12-3B)

BES00A1-BES M30MI-PSC10B-BV03

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES M30MI-PSC10B-S04K

BTL5-E17-M0075-K-SR32

BTL5-E10-M0150-P-S32

Balluff VietNam, Stc VietNam

BHS003L

BTL7-E500-M0190-Z-S115

BTL5-E10-M0130-P-KA05

Balluff VietNam, Stc VietNam

BNS0292

BES 516-212-E5-E-S27

BSP V010-EV002-D00AOB-S4

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES 516-212-E5-E-S27

BES 516-133-SA3-C-S4-02

BTL5-E17-MO125-K-SR32

Balluff VietNam, Stc VietNam

BAW M18ME-UAC50B-BP00

BES 516-357-BO-C-02 (BES01H7)

BAM00UK-BOS R-1

Balluff VietNam, Stc VietNam

BTL5-E17-M0060-B-KA05

BTL7-E100-M0100-B-S32

BTL7-E100-M0100-B-S32

Balluff VietNam, Stc VietNam

BOS18M-PA-1HA-S4-C BOS007W

BOS 18M-PA-1HA-S4-C

BES516-362-G-S4-H

Balluff VietNam, Stc VietNam

BAW003L

BOD 66M-RB01-S92-C

BCS S01T401-NSCFNG-KM16-T02

Balluff VietNam, Stc VietNam

BES M12MI-PSC40B-S04G

BOD 66M-RB11-S92

BOS 25K-5-C90-02

Balluff VietNam, Stc VietNam

BOS 26K-PA-1LHC-S4-C

BOS 35K-PS-1RH-BO-C-03

 

Balluff VietNam, Stc VietNam

Hãy liên hệ chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất về giá cũng như tư vấn kỹ thuật cho ứng dụng của bạn.

NGUYỄN THÀNH DUY 
(Technical Support - Sales Engineer)
      Hotline: 0918 364 352 (Mr Duy)
      Email: duy@songthanhcong.com
      Skype: thanhduy_stc
      Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách.
      STC Việt Nam là công ty hàng đầu cung cấp vật tư và thiết bị dùng trong ngành công nghiệp, dây chuyền sản xuất, hệ thống điều khiển của toàn bộ hệ thống nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm công nghệ cao và chất lượng.