nport-5250a-bo-chuyen-doi-tin-hieu-rs-232-422-485-sang-ethernet-moxa-viet-nam.png
 • Cấu hình web 3 bước đơn giản
 •  Bảo vệ sốc cho nối tiếp, Ethernet và nguồn
 •   Nhóm cổng COM và các ứng dụng phát đa hướng UDP
 •   Đầu nối nguồn kiểu vít để lắp đặt an toàn
 •   Đầu vào nguồn DC kép với giắc cắm nguồn và khối đầu cuối
 •   Chế độ hoạt động TCP và UDP linh hoạt

Đặc điểm chính:

 1. Hộ trợ 3 tín hiệu nối tiếp RS-232/RS-422/RS-485, 2 port DB9 male, 
 2. Hỗ trợ 10/100M fast ethernet
 3. Hỗ trợ tốc độ Baud: 50, 75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230.4k, 460.8k, 921.6k
 4. Hỗ trợ các chế độ Driver Mode, TCP, UDP, ARP, ICMP, HTTP và giao thức DHCP
 5. Hỗ trợ qua cổng giao tiếp và định tuyến gói tin, chức năng com port group.
 6. Hỗ trợ chuẩn TCP/IP SOCKET
 7. Tự động phục hồi kết nối sau khi mất kết nối mạng
 8. Thiết kế với điện năng tiêu thụ thấp 1W
 9. Hỗ trợ cài đặt trong Din-rail hoặc treo tường